Efficio Groep is gespecialiseerd in het faciliteren van diensten of producten. Wij denken vanuit een probleemstelling en zoeken daar een oplossing bij. Doordat we samenwerken met veel bedrijven hebben is een passende oplossing nooit ver weg.

Ieder aangesloten bedrijf heeft de vrijheid om zelfstandig te handelen. Efficio Groep is het vangnet dat zorgt dat problemen opgelost kunnen worden door er met elkaar over te denken. We staan in goed overleg met onze bedrijvengroep en voeren overleg om ook direct in te kunnen grijpen als het nodig mocht zijn.

We werken aan een goed resultaat. Niet alleen voor het product, maar ook voor onze bedrijven en hun werknemers. Samen kunnen we beter worden. Door onze laagdrempelige structuur moedigen we eerlijke communicatie en proactief denken aan. Want dat werkt het beste.

Hoe ontwikkelen wij ons als groep

Door onze werkwijze, scheppend, creëren wij uit onze eigen bedrijven nieuwe activiteiten en producten, die door een bestaand of nieuw op te richten bedrijf geëxploiteerd kunnen worden. Door onze creativiteit en synergie komen wij steeds weer in contact met andere ondernemers en bedrijven, die openstaan voor onze denk- en handelswijze. Is er een ondernemer of bedrijf die deelname interessant vindt, dan volgt er eerst een oriënterend gesprek.

De Efficio Groep streeft bij voorkeur naar participatie in bedrijven, en niet naar gehele overname.

Belangrijk voor de werkwijze is dat er een ondernemer is die zelfstandig het bedrijf voert in de wetenschap dat het geheel gedragen wordt door de Efficio Groep.  De lusten en de lasten worden op deze wijze gedeeld. Middels het kennis en middelen delen en verbinden van elkaars netwerken wordt een marktgebied vergroot